Pernil ibèric SÁNCHEZ ALCARAZ

134.29

COMPOSICIÓ


Pernil d'engreix 50% ibèric Sánchez Alcaraz, de 7,5 a 8 kg.