Batallé

0

Únic en tots els sentits

Des de 1920 hem crescut en qualitat i garantia dels nostres productes. L'experiència ens avala com a productors d'un porc especial de raça pura, on la tradició ha fet de Batallé, un porc que és l'Únic. Guiats pel nostre lema Qualitat per principi, ens recolzem en una gran estructura empresarial per garantir la total traçabilitat dels nostres productes. Rigor, dedicació i un objectiu clar han construït la nostra història que ha girat entorn de Batallé l'Únic.